Standardisointi

 

Standardit ovat tärkeä osa korkealaatuista puusepänteollisuutta. Osa rakennus-puusepänteollisuuden tuotteista kuuluu rakennustuoteasetuksen piiriin, jolloin ne tulee CE-merkitä. Kalustestandardien käyttö on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.


Ovien ja ikkunoiden sekä muiden puutuotteiden standardisoinnista vastaa Puutuoteteollisuus ry:n toimeksiannosta Rakennustuoteteollisuus RTT, joka taas toimii SFS:n toimialayhteisönä. Huonekalujen ja kalusteiden standardisoinnista vastaa Puusepänteollisuus ry:n toimeksiannosta Kemesta ry.
Rakennustuoteasetuksen alaisista standardeista on tietoa ja opastusta saatavilla täältä: hEN Helpdesk


Kalusteiden standardisointi

Kalusteet kuuluvat EU:n tuoteturvallisuusdirektiivin piiriin, jonka mukaan huonekalua tai muuta kalustetta ei pidetä terveydelle vaarallisena, kun kaluste on EU:n virallisessa lehdessä ilmoitetun ko. kalustetta koskevan EN-standardin mukainen. Kalusteita ei kuitenkaan CE-merkitä. Kemesta ry:llä on huonekalujen toimialavastuu Suomessa ja se myös edustaa Suomea.


SFS:n Internet-sivuilta löydät SFS- ja EN-standardit sekä muita aihealueen standardisointijulkaisuja. Materiaali on sekä suomen- että englanninkielistä.


Yhteystiedot

Asiamies

Reima Lehtonen
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki
040 766 3515
etunimi.sukunimi@puusepanteollisuus.fi

Reima Lehtonen (kuvaa ei voi ladata)